Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento das principais figuras e problemas que xorden na actualidade en materia de dereito inmobiliario e construción. Así mesmo, desenvolveranse varios talleres que afecten ás competencias indicadas. AP1
AP5
AP7
AP8
AP9
AP10
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
BP9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
BP16
CP4
CP6