Temas Subtemas
LICENCIAS RELACIONADAS CO DEREITO INMOBILIARIO Declaración de novo traballo, licenza de construción, licenza de primeira ocupación. Sancións
COMPRAVENDA DE VIVENDA Compra e venda de vivendas: información e protección do consumidor, préstamos habitacionais, modificación de préstamos hipotecarios
CONTRATO DE EDIFICACIÓN Axentes, obxeto, suxeitos intervintes, etc
LIMITACIÓN O DEREITO DE PROPIEDADE Limitacións dos dereitos de propiedade e servidumes administrativas: augas, costas e vías públicas
OUTROS DEREITOS REAIS Dereito de superficie. Dereitos de adquisición e garantía preferenciais