Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A5 B3 B7 B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 Valorarase a expresión verbal e manexo dos conceptos e da
argumentación técnica durante as presentacións orais individuais
30
Solución de problemas A1 A2 A7 A8 A9 A10 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 Realizarase un caso práctico proposto nas clases 60
Sesión maxistral B4 B5 Valorarase a asistencia activa a sesións presenciais 10
 
Observacións avaliación

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá no caso práctico proposto, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda oportunidade.