Temas Subtemas
I. SESIÓNS EXPOSITIVAS 1. A familia como contexto de desenvolvemento humano
2. Formación e desenvolvemento dos vínculos afectivos
3. A socialización no contexto familiar
4. O desenvolvemento socioemocional nas familias adoptivas
5. Divorcio, monoparentalidade e novos emparellamentos
6. Desenvolvemento socioemocional en contextos familiares de risco: os malostratos na familia
II. SESIÓNS INTERACTIVAS 1. Análise das concepcións familiares
2. A observación condutual
3. Ensino de habilidades parentais
4. Habilidades básicas de comunicación terapéutica