Metodoloxías
Sesión maxistral
Portafolios do alumno
Descrición
As actividades teórico/prácticas poderán supoñer a asistencia a sesions de atención personalizadas por parte dol alumnado