Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos métodos de análise do comportamento dinámico dos dispositivos oceánicos para establecer as cargas dinámicas implícitas no seu funcionamento sometidas a excitación harmónica, cargas lineares, cargas de impulsos e cargas aleatorias, e que afectan o seu deseño e aos seus elementos de fondeo. AP10
BM1
BM4
BM5
CM2
CM3
CM7
CM12
CM13