Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Descrición
Atención personalizada na realización dos problemas de cada unha das partes da asignatura e para a realización do traballo tutelado.