Temas Subtemas
BLOQUE 1. Estudo do posicionamento no mar dos artefactos. .
BLOQUE 2 - Estudo e resposta das unidades offshore ao ambiente oceánico. - Forzas implícitas no deseño de artefactos con posicionamento dinámico.
- Forzas implícitas no deseño de artefactos con posicionamento mixto
- Forzas implícitas no deseño de artefactos con fixación fixa.