Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para o deseño de buques e artefactos mariños. BP1
CM2
CM7
Capacidade para a realización do proxecto de formas dun buque BP1
CM2
CM7