Metodoloxías
Solución de problemas
Estudo de casos
Traballos tutelados
Descrición
Seguimento continuo do avance do proxecto.
Tutorías individualizadas ou de grupos reducidos para resolver as incidencias ou dificultades detectadas na elaboración do proxecto.