Metodoloxías
Seminario
Sesión maxistral
Análise de fontes documentais
Discusión dirixida
Eventos científicos e/ou divulgativos
Aprendizaxe colaborativa
Presentación oral
Descrición
Sesións en equipo con TICs

Asistencia a xornadas, conferencias

Debate orientado

Exposición dunha materia o tema

Explicación polo profesor con preguntas a os estudantes

Reunión en grupos reducidos con preguntas e respostas

Guia na análise e comentaro das fontes