Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 B5 C1 Realización de ejercicios sobre los temas 60
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 Examen 40
 
Observacións avaliación