Metodoloxías Descrición
Seminario Asistir as clases, co deber de comprobar os diversos powerpoints explicados nelas, e de estudar o correspondente tema do manual.
Sesión maxistral Asistir as clases, co deber de comprobar os diversos powerpoints explicados nelas, e de estudar o correspondente tema do manual.
Proba obxectiva Dous exames. O primeiro, sobre a base de preguntas curtas, en lingua inglesa. O segundo, sobre a base de preguntas longas, coa posibilidade de elixir entre lingua inglesa, lingua castela ou lingua galega.