Metodoloxías
Sesión maxistral
Seminario
Descrición
A desenvolverse sobre unha base individual ou de grupo pequeno, na clase, nos despachos dos profesores ou por correo-e. No caso dos alumnos a tempo parcial, non se valorará negativamente a súa falta de asistencia a clase, aínda que quedan obrigados a presentar os informes e realizar os exames nas mesmas condicións que os alumnos a tempo completo.