Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Prácticas de laboratorio:
Análisis co estudante do traballo práctico no laboratorio, e defensa da súa práctica una vez ha terminado.

Traballos tutelados:
Guía do estudante para a realización do traballo tutelado asignado, verificando periódicamente que estánse a cubrir os obxectivos planificados.