Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Portafolios do alumno
Descrición
A realización do portfolio fotográfico será supervisado nas súas distintas etapas