Temas Subtemas
1er BLOQUE.
FUNCIÓN E RESPONSABILIDADES DO DESEÑADOR DE PRODUCIÓN
1. Competencias e coñecementos do Deseñador de Produción. Orixe do deseño e primeiros deseñadores.
2. O entorno da produción. Elementos para a construción de decorados.
3. O uso dos efectos especiais na dirección artística.
4. Iluminación e cor.
2º BLOQUE.
PROCESO XERAL DE TRABALLO
5. O storyboard.
6. Documentación dos decorados, personaxes e localización de exteriores.
7. Deseño previo, maquetas e planos de construción.
8. Construción e montaxe de decorados.