Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizar o valor engadido polo son nun produto de animación ou videoxogo A4
A5
A22
A37
A39
B2
B3
B4
B6
B11
B13
C1
C3
C4
C8
C9
Coñecer os componentes do son e a música, as súas potenciailidades e principais códigos no contexto da animación e dos videoxogos A4
A8
A10
A39
B1
B3
B4
B8
B12
C3
C4
Deseñar e desenvolver a banda sonora íntegra dunha peza de animación ou videoxogo, tanto dunha perspectiva lineal como interactiva A4
A5
A10
A37
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C1
C3
C6
C7
C9