Temas Subtemas
1. O son audiovisual 1.1 Introdución
1.2. O son e os seus componentes
1.3. Modos de escoita
1.4. A auricularización
1.5. O deseño sonoro
1.6. Profesionais do son
2. A audiovisión 2.1. A ilusión do son audiovisual
2.2. Síncresis e valor engadido
2.3. As combinacións audiovisuais
2.4. Clasificación do son en relación coa imaxe
3. Efectos de son I. Espazo acústico
3.1. Paisaxe sonora
3.2. Espazo sonoro
3.3. Ambiente

II. Tipoloxías de efectos de sons

III. Funcións


4. Música 4.1.Conceptos musicais básicos
4.2. A música fílmica
4.3. A música interactiva
4.4. Componentes estructurais, funcionais e expresivos
4.5. Funcións
5.Voz 5.1. Tipos de voz audiovisual
5.2. A voz na construción de personaxes
5.3. Doblaxe
6. Silencio 6.1. O silencio na banda de sonido
6.2. Funcións