Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aprender os fundamentos básicos da xeración de gráficos por computador A13
Aprender a coñecer e utilizar os distintos formatos de arquivo dixital de imaxe e vídeo A14
Aprender a coñecer as distintas etapas do proceso de xeración de gráficos, denominado pipeline gráfico, así como as distintas APIs (Application Programming Interfaces) que existen para programalos e cómo se integra dito proceso dentro dun motor de videoxogos B1
B2
B4
B5
B7
B8
B10
B11
B12
B13
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C9