Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Descrición
Seguimento dos alumnos en clase na realización dos exercicios prácticos.

Realizarase a través de Teams.

Dispensa académica: os alumnos de tempo parcial no teñen a obriga de acudir a tódalas horas de clase teórica e práctica. Téñense que por en contacto co profesor da materia ó principio do cuatrimestre para organizar o seu seguimento da materia.