Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizar as decisións de investimento no sector marítimo AP15
BM4
BM5
BP1
BP2
CM1
Identificar o risco estratéxico de empresas do sector marítimo AP15
BM4
BM5
Identificar e avaliar os aspectos técnico-financeiros de empresas do sector marítimo AP15
BM4
BM5
BP1
BP2
CM1
Analizar decisións de xestión e organización de empresas do ámbito marítimo AP15
BM4