Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: - Análise de fontes de datos relativos á evolución da demanda de fletes.
- Análise de fontes de datos de oferta e demanda mundiais de construción e reparación naval (civil, náutica de recreo, militar, offshore)
- Fundamentos de dirección estratéxica para estaleiros e empresas marítimas.
- Avaliación económico-técnica de proxectos de nova construcción e operación de unidades marítimas.
BLOQUE I: O MERCADO MARÍTIMO Tema 1. Mercado da Construcción Naval
Tema 2. Mercado da Reparación e/ou conversión naval.
Tema 3. Mercado de Fletamento de buques.
BLOQUE II: DIRECCIÓN ESTRATÉXICA Tema 4. A estratexia empresarial
Tema 5. Deseño de estructuras organizativas
BLOQUE III: CONTABILIDADE Tema 6. A contabilidade financieira.
Tema 7. A contabilidade analítica e de custos.
Tema 8. Avaliación económica de proxectos de investimento.
BLOQUE IV: XESTIÓN DE PROXECTOS Tema 9. Planificación e control de proxectos.