Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B4 B6 B7 C1 Exporanse un ou varios traballo/s para facer en grupos de máximo 4 persoas. 30
Proba obxectiva A16 B4 B6 Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe. 70
 
Observacións avaliación

Nesta materia acéptase a dispénsa académica, sempre que sexa
solicitada oficialmente.O sistema de avaliación será o mesmo que para o
resto de alumnado.

As notas dos traballos tutelados manténse para a 2º oportunidade.