Vista para imprimir Exportar a pdf
Identifying Data 2019/20
Subject (*) Methodologies for certification of sustainability in building (Passivhaus) Code 670526016
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Coordinador
Hermo Sanchez, Victor Manuel
E-mail
victor.hermo@udc.es
Lecturers
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Pintos Pena, Santiago
E-mail
victor.hermo@udc.es
santiago.pintos.pena@udc.es
Web http://http://estudos.udc.es/es/study/start/4526V01
General description Neste curso explícanse as bases do estándar Passivhaus, sinónimo dos denominados edificios nZEB (nearly zero energy buildings). O obxectivo da materia é transmitir a filosofía Passivhaus, as súas ferramentas e o %ou201Cset of solutions%ou201D Passivhaus. Este é o curso pode ser preparatorio para o exame oficial de proyectistas Passivhaus. Realizarase un exercicio tutelado consistente nunha certificación. O caso a analizar pode ser escollido polo alumno e en calquera localización. A materia impartirase en versión presencial e non presencial. A versión presencial permitirá a adquisición das mesmas competencias que a versión presencial sen esixir a asistencia física ou virtual nun horario determinado. Basearase na aprendizaxe por resolución de traballos prácticos técnicos, con apoio de contidos teóricos e tutorías personalizadas a distancia.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.