Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as bases tecnolóxicas e as ferramentas software e hardware necesarias para o traballo coa neuroimaxe dixital AI10
BI3
BI5
CI3
Coñecer unha unidade de medicina nuclear, tanto desde unha perspectiva clínica como tecnolóxica AI10
BI2
BI5
BI8
CI8
Saber estar ante os usuarios dunha unidade de neoruimaxe dixital, tratar os datos e procesalos con ferramentas informáticas. AI10
BI2
CI3
Coñecer os sistemas de comunicación e o estandar DICOM e NIfTI no campo da neuroimaxe AI10
BI2
BI3
CI3