Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Na visita ao servizo de medicina nuclear do CHU de Santiago proporanse casso que serán estudados polo alumnado e debatidos
Prácticas a través de TIC Empregando a plataforma de teleformación ofrecida pola materia proporanse traballos ao alumnado que deberá ir realziando segundo o calendario proposto polo profesor.
Sesión maxistral Clases presenciales para dar as bases teóricas dos contidos da materia que poden ser seguidos polos contidos on-line disponibles para o alumno a través da plataforma da materia. A asistencia é opcional.
Foro virtual A participación nos foros da paltaforma de teleformación serán unha parte activa importante na avaliación da materia