Temas Subtemas
BLOQUE I: ESTUDOS ISOTOPICOS NUCLEARES EN NEUROLOXÍA Introducción
- Bases biolóxicas das enfermidades do sistema nervioso central e psiquiátricas
- Sistemas de tratamento da imaxe
- Radiofarmacia. Bases biolóxicas dos estudios con radiofármacos
- Control de Calidade dos aparatos e bases de protección radiolóxica
- O ciclotrón
- Estudio da perfusión cerebral
- Modulación farmacolóxica da vascularización cerebral
- Estudio isotópico de: Perfusión cerebral, Demencias, Tumores, Epilepsias, Morte cerebral, Receptores dopaminérgicos, Outros procesos
O PET. Bases físicas. Control de calidade. Radiofarmacia. Aplicacións clínicas. Utilizacións futuras. O ciclotrón de Santiago: liñas de investigación
BLOQUE II. NEUROIMAXE DIXITAL - Fundamentos en neuroimaxe dixital. A imaxe dixital. Fundamentos e codificación da información. Os formatos gráficos da imaxe dixital. Formatos xerais e formatos específicos en neurociencia.
- Estándar DICOM. Formato estándar para o almacenamento e intercambio de imaxes médicas dixitais
Modalidades de imaxe dixital en neurociencia
-Orixe e fontes de xeración das imaxes en neurociencia. Imaxes médicas. Radioloxía convencional, TAC, RMN, Imaxe nuclear.
Aplicacións DICOM
-Aplicacións e visores de libre distribución e comerciais da imaxe DICOM.
- Aplicacións de neuroimaxe. O formato NIfTI.
PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS Bloque I
Práctica 1. Visita ó Servizo de Medicina Nuclear do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
Práctica 2. Realización de estudios isotópicos PET ou non PET en neuroloxía e psiquiatría
Práctica 3. Visita ó Ciclotrón

Bloque II
Prácticas de manexo de imaxe médica DICOM e NIfTI con aplicacións informáticas de uso libre