Temas Subtemas
O IASB: orixes, obxectivos e organización.
NIIF na Unión Europea: proceso de validación.
Normas Internacionais de Información Financeira. Clasificación e contidos.
Bases para as conclusións das regras.
Guías de aplicacións
Apéndices ás normas.
Procesos actuais de revisión das normas e proxectos actuais de novas normas
Se detallará ao comezo das clases.