Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Debates sobre cuestións formuladas polo profesor.
Sesión maxistral Explicacións teóricas e prácticas do programa da materia.
Solución de problemas Suposicións prácticas sobre o programa da materia.
Proba mixta Exame teórico-práctico sobre o contido da materia.
Análise de fontes documentais Análise de fontes documentais de carácter normativo e doutrinario.