Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento de varios aspectos máis tanxenciais do Dereito inmobiliario: mercados, fondos de investimento inmobiliario, etc. Tamén se desenvolverán varios talleres que afecten ás competencias que se indican AP1
AP5
AP7
AP8
AP9
AP10
BP1
BP2
BP4
BP5
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP14
BP15
BP16
CP1
CP3
CP6