Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 A2 A7 A8 A9 A10 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B15 C6 Para a avaliación será necesario resolver un caso práctico proposto nas clases. 70
Sesión maxistral B4 B5 Valorarase a asistencia activa a sesións presenciais 10
Estudo de casos B1 B2 B4 B5 B8 B10 C3 Realizaranse exercicios e resolveranse casos prácticos presenciais ou en liña 20
 
Observacións avaliación

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación consistirá no caso práctico proposto que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda oportunidade