Temas Subtemas
CONTRATO DE ARRENDAMENTO Arrendamentos: vivenda, local de negocio, etc
ASPECTOS PROCESAIS DO DEREITO INMOBILIARIO Os procesos arrendaticios
MERCADO DE VALORES E VALORES INMOBILIARIOS Fondos de inversión inmobiliaria
XESTIÓN SECTORIAL Xestión sectorial e marketing
FISCALIDADE INMOBILIARIA Fiscalidade práctica do sector inmobiliario: impostos aplicados a compra-venda de vivenda e xestión hipotecaria básica.