Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos resultados teóricos incluídos no programa AM16
AM17
AM21
AM22
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP17
BP18
BP19
BP20
BP21
CP11
CP13
CP14
CP15
Capacidade para aplicar correctamente os coñecementos obtidos á modelización e resolución de problemas de toma de decisións en interacción con outros decisores AM16
AM17
AM21
AM22
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP17
BP18
BP19
BP20
BP21
CP11
CP13
CP14
CP15