Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A16 A17 A21 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B17 B18 B19 B20 B21 C11 C13 C14 C15 A proba obxectiva será un exame de problemas no que os alumnos poderán facer uso dos libros e apuntamentos que desexen. 80
Sesión maxistral A16 A21 A22 B1 B4 B5 B17 B19 B20 B21 C11 C14 C15 A asistencia e participación nas sesións maxistrais valorarase ata con dez puntos. 10
Solución de problemas A17 B2 B3 B18 C13 A asistencia e participación nas sesións de solución de problemas valorarase ata con dez puntos. 10
 
Observacións avaliación