Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases impartidas con lousa electrónica e canón de vídeo. Utilizarase tamén o sistema de vídeoconferencia. Fomentarase a participación dos alumnos nas clases. Poñerase a disposición dos alumnos os apuntamentos da materia.
Solución de problemas Nalgunhas sesións resolveremos problemas en grupo.
Proba obxectiva Tratarase dun exame de problemas.