Temas Subtemas
Xogos en forma estratéxica. Introdución á teoría da utilidade, definición e exemplos de xogos en forma estratéxica, equilibrio de Nash, estratexias mixtas en xogos finitos, xogos bimatriciales, xogos bipersonales de suma nula, xogos matriciales, refinamentos do equilibrio de Nash.
Xogos en forma extensiva. Definición, clasificación e exemplos de xogos en forma extensiva, equilibrio de Nash, relacións entre a forma extensiva e a forma normal, equilibrio perfecto en subjuegos.
Introdución aos xogos TU. Definición e exemplos de xogos TU e doutros modelos cooperativos, o core, o valor de Shapley.