Metodoloxías
Lecturas
Análise de fontes documentais
Investigación (Proxecto de investigación)
Descrición
LECTURAS. Facilitarase ao alumnado diversas referencias para que profundize nos temas do programa.
ANÁLISISD DE FONTES DOCUMENTAIS. O alumnado deberá análizar diferentes recursos vídeo-gráficos, programas informáticos e webs relacionados co fútbol.
MAPA CONCEPTUAL. Construír os mapas conceptuais dos comportamentos técnico-tácticos e táctico-estratéxicos característicos da estrutura de rendemento no fútbol.
INVESTIGACIÓN: Os estudantes, opcionalmente, poderá expor un proxectos de investigación tutorizado relacionado coa análise do proceso de adestramento-competición no fútbol.

Para os estudantes con matrícula parcial seguiranse as mismas directrices sinaladas anteriormente.