Temas Subtemas
1. Conceptos básicos sobre reoloxía e viscoelasticidade. Reoloxía
Viscoelasticidade
2. Reometría. Reometría
3. Reoloxía de medios dispersos. Reoloxía de medios dispersos
4. Aplicacións industriais de materiais complexos. Aplicacións industriais de materiais complexos