Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Coñecemento da contabilidade financieira da empresa marítima e naval. CM7
- Capacidade para a planificación e organización de proxectos navais e da súa producción. CM7
- Coñecemento dos sistemas de control de custos na construcción e reparación naval. CM7
- Capacidade para avaliar proxectos de investimento na construcción e reparación naval. CM2
CM7