Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
En canto aos traballos propostos ao longo do curso, a profesora guiará ao alumno no desenvolvemento dos mesmos.