Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A1 A6 B3 Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo
distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou
non correctas.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas:
preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de
discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode
construir con un so tipo dalgunha destas preguntas.
100
 
Observacións avaliación
<p class="MsoNormal">Os estudantes a tempo parcial que dispoñan de
“Dispensa Académica” teñen garantido que a non asistencia a clase non afecta o
seu proceso de avaliación.</p><p class="MsoNormal">
A "Dispensa Académica" non exime ao estudante a
tempo parcial da participación en actividades obrigatorias presenciais
enmarcadas na avaliación global da materia.</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>