Temas Subtemas
1. Os corpus orais e escritos: definición e tipos. A lingüística de corpus. -
2. Deseño, elaboración e xestión de corpus lingüísticos: bases de datos, codificación e anotación de datos. -
3. Explotación de corpus lingüísticos: análise estatística, tratamento informático de datos, comparación de datos. -
4. Estudo de casos. -