Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Entender as dinámicas das relacións interxeracionais e os seus procesos de cambio. AM4
AM6
AM7
AM21
AM22
BM1
BM7
BM18
BM21
CM3
Analizar os cambios sociodemográficos recentes que inciden na transformación das estruturas e formas familiares. AM1
AM4
AM21
AM22
AM23
AM24
BM1
BM13
BM14
CM5
Aplicar as principais técnicas de mediación familiar. AM6
AM7
BM1
BM2
BM7
BM18
BM19
CM5
CM6