Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A6 B2 B7 B14 B18 B19 B21 C6 Traballos tutelados, a presentar polo alumnado, correspondentes a cada unha das sesións da materia. Serán traballos breves, de reflexión teórico-crítica, segundo a guía que o alumnado encontrará en Moodle ao inicio do curso. Deberán ser entregados nas datas correspondentes para poder ser evaluados. Corresponden co 30% da nota total da materia.

Para o alumnado online habilitarase un chat no moodle no que se deberán respostar algunhas das preguntas que saian da lectura dos materiais propostos.

Traballo final, segundo os liñamentos encontrados en Moodle ao inicio do curso. Trátase dunha recensión en torno a algunha das temáticas propostas na materia. Corresponde co 70% da nota total da materia.
100
 
Observacións avaliación