Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Presentación de traballo na aula acerca da diversidade familiar como crítica ao universalismo da familia
Presentación oral Presentación na aula
Sesión maxistral Al cargo del docente, acompañado de materiales como PPTs, Videos, Audios, etc.