Temas Subtemas
A diversidade familiar desde un enfoque cultural O concepto de familia desde o enfoque antropolóxico
As relacións interxeracionais: o xénero e a idade como variables principais. Os intercambios monetarios e de coidados. A diversidade existente nas relacións interxeracionais e intercambios monetarios e non monetarios.
A mediación familiar no contexto local e global A mediación familiar e o acompañamento