Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a evolución histórica dos formatos televisivos, radiofónicos e do multimedia nacionais e internacionais desde un punto de vista tecnolóxico e de formatos. A5
A7
A10
B8
Coñecelo sector audiovisual: a oferta e as audiencias A4
A6
A11
Aprender a realizar análises críticos B3
B4
B9
Aprender a traballar en grupo B5
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. B2
B5
C2
C4
Expresarse correctamente B2
B6
C1