Temas Subtemas
1. A radio. Das oríxes á idade de ouro. Primeiros pasos
As primeiras emisoras de radio
A programación na 'idade de ouro' do medio
2. A guerra e a súas repercusións A radio na Guerra Civil española
A radio na Guerra Mundial
O contexto da radio post-bélico
3. A radio na segunda mitade do s. XX Principais avances técnicos
Un novo concepto de radiodifusión
4. Da imaxe en movimento á televisión Os precedentes
As primeiras emisións
5. Os sistemas televisivos nacionais. Eclosión e regularización A expansión da televisión no mundo
Regularización dos sistemas televisivos
6. A segunda época da televisión A televisión total
Liberalización
A televisión líquida
7. Multimedia Da memoria artificial á colectiva
8. Os videoxogos Unha aproximación histórica