Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Discusión dirixida
Descrición
Os traballos de investigación e os debates de grupo estarán polo profesor.